Kloak

LL Entreprenørs autoriserede kloakmester står klar

Kloakservice

LL Entreprenør tilbyder alle former for kloakservice. Vi arbejder både for private, erhverv og offentlige institutioner. Med udgangspunkt i Nordjylland dækker vi hele regionen. 

Vi har flere års erfaring med alt lige fra etablering af kloaksystemer over til reparation af skader. 

Er der behov for akut kloakservice ved eksempelvis en tilstoppet kloak eller afløb, kan vi kontaktes på 20715275

Ved større projekter kommer vi gerne ud til en uforpligtende snak om hvordan vi sammen finder den bedste løsning for dig. 

Rottebekæmpelse

LL Entreprenør kan hjælpe dig med at bekæmpe rotterne med vores rottebekæmpelse. Vi udfører blandt andet vedligeholdelse, installationsopgaver og servicebesøg i denne forbindelse, så du forebygge skader på kloak og rør samt mindske forværring af allerede skete skader.

Ved mistanke om rotter, sender vi en rottefænger, der vurderer eventuelle skader i rørledningerne. Rotteskader er ofte en forsikringsskade, derfor hjælper vi dig med forsikringen. 

Kontakt os gerne på 20715275 for en uforpligtende snak.
Kloakmester

Vi tilbyder...

Kloakspuling

Når kloakken eller afløbet er tilstoppet, kan vi hos LL Entreprenør hurtigt og effektivt hjælpe med genetableringen af gennemløbet i kloakken eller afløbet.


Rottespærre

Vi opsætter elektroniske rottefælder i kloakrør og sørger for løbende service heraf. 

Vi kan også forestå for montering af rottesikring i dit kloaksystem. Derved undgår du, at rotter trænger ind i bebyggelsen. 

Tv-inspektion

Vil du have en ordentlig, grundig og professionel gennemgang af din kloak, så kontakt LL Entreprenør, som har stor og bred erfaring på området. 

Vi er autoriseret kloakmester med stor erfaring i reetablering af skader i kloakker.  

Højvandslukke

Når du har fået installeret et højvandslukke, er du godt sikret mod, at kloakvand kan nå op igennem dit gulvafløb og toilet. 

Du skal være opmærksom på, at et højvandslukke skal ses efter og gøres rent en gang årligt af en aut. kloakmester.

Seperatkloakering

For år tilbage blev regnvand og spildevand ført gennem samme kloakledning som spildevand fra toiletter og køkken. Dette medførte ved kraftige skybrud, at vandet og spildevandet blev ledt ud i åer og vandløb. 

Med serperatkloakering sikrer vi, at spildevand og regnvand bliver ledt ud i separate kloakledninger. Dette er til fordel for miljøet og sundheden.

Omfangsdræn

Et omfangsdræn er en slags nedgravet tagrende liggende langs med et fundament og husets ydermur. Det leder vand bort – fx nedsivende nedbørsvand eller vand fra høj grundvandsstand. 

Det er vigtigt, så vandet ikke skaber et tryk mod dit hus. Så kan du med et omfangsdræn undgå at få fugt- eller vandskader i dit hus fx i husets kælder eller i husets murværk.

Har du et akut problem med rotter eller afløb?

Ring til os
facebook-square