Kloak

LL Entreprenørs autoriserede kloakmester står klar

Kloakservice

LL Entreprenør er autoriseret kloakmester, og har flere års erfaring i at udføre kloakopgaver af enhver slags. Det betyder at vi kan hjælpe med hele processen fra fejlfinding og projektering til udførelse og færdigmelding. 

Er det en forsikringssag kan vi også hjælpe med kontakten til forsikringsselskabet.

Er der behov for akut kloakservice ved f.eks. en tilstoppet kloak eller afløb, kan vi kontaktes på telefon 20715275
Ved større projekter kommer vi gerne ud til en uforpligtende snak om, hvordan vi sammen finder den bedste løsning for dig.

Husk at håndværkerfradraget kan bruges til nogle kloakopgaver.
Kloakmester

Vi tilbyder...

Kloakspuling

Når kloakken eller afløbet er stoppet, kan vi hos LL Entreprenør hurtigt og effektivt hjælpe med spule systemet, så der igen bliver frit gennemløb.

Vi har både store og små anlæg til spuling af kloakker, så er der knap med plads, kommer vi med en lille bil og vores mobile spuler anlæg.

Viser det sig, at der er skader på kloaksystemet, hjælper vi også gerne med at finde frem til en varig løsning på problemet. Vi kan udføre en TV-inspektion og giver herefter en umildbar vurdering af skader.
Er der behov for akut kloakservice f.eks. ved en stoppet kloak, kan vi kontaktes på 20715275

Ved problemer med rotter monterer vi gerne rottespærrer, så udefra kommende rotter holdes væk.

Rottebekæmpelse

Har du fået besøg af rotter eller vil du gerne forbygge, så kan LL Entreprenør hjælpe dig. Vi monterer rottespærrer i kloakken, så rotterne ikke kan komme ind i dit kloaksystem og videre til dit hus.
Rotter kan lave store skader på både kloakker og bygninger, så det er en rigtig god idé at forhindre at de kommer ind.
Ved mistanke om skader i forbindelse med rotter, sender vi vores kloakmester ud, der vurderer eventuelle skader på rørledningerne. Rotteskader er ofte en forsikringsskade, derfor hjælper vi selvfølgelig også gerne med at anmelde skaden til dit forsikringsselskab.
Kontakt os gerne på tlf. 20715275 for en uforpligtende snak.
Du skal være opmærksom på, at en rottespærrer skal efterses af en aut. Kloakmester 1 gang årligt. Vi laver gerne faste aftaler på dette eftersyn.

Tv-inspektion

Med en grundig og professionel TV-inspektion af din kloak, er det muligt at lokalisere evt. skader på dit kloaksystem. LL Entreprenør kan udføre inspektionen og finder vi skader, rådgiver vi gerne om forskellige løsningsmuligheder.

Vi er autoriseret kloakmester med stor erfaring i udbedring af skader i kloakker.

Højvandslukker

Når du har fået installeret en højvandlukker, er du godt sikret mod opstigende kloakvand i gulvafløb og toilet. Når der fremover kommer flere og større skybrud, er det en god løsning, der forebygger evt. vandskader.

En højvandslukker installeres typisk i en brønd udenfor huset, og beskytter derved hele huset.
Du skal være opmærksom på, at en højvandslukker skal efterses af en Aut. Kloakmester 1 gang årligt. Vi laver gerne faste aftaler på dette eftersyn.

Seperatkloakering

I mange tilfælde bliver regnvand og spildevand ført gennem samme kloakledning. Det medfører, at der ved kraftige skybrud, bliver ledt alt for store mængder regnvand til kloaksystemerne, som blandet med spildevand løber direkte og urenset ud i vores årer, fjorde og havet omkring os.

Med seperatkloakering adskilles spildevand og regnvand i separate kloakledninger, så alt spildevand ledes til renseanlæggene. Regnvandet ledes ud i regnvandssystemet eller der kan laves et lokalt nedsivningsanlæg på grunden.

Dette er til stor fordel for vandmiljøet og den generelle sundhed.

LL Entreprenør er behjælpelig med rådgivning og udførelse ved etablering af både separatkloakering og nedsivningsanlæg. Vi sørger selvfølgelig for alt - lige fra ansøgning om nedsivningstilladelse til at anlægget kan færdigmeldes til kommunen.

Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud

Omfangsdræn

Har du fugtproblemer i din bolig, så kan et omfangsdræn være løsningen. Et omfangsdræn er et system, som leder vandet væk fra din bolig og videre ud i afløbssystemet.
Vi anbefaler, at der udføres udvendig isolering af kældervægge eller sokkel i forbindelse med etablering af omfangsdrænet.

LL Entreprenør udfører omfangsdræn og fugtisolering med stor erfaring og selvfølgelig i henhold til gældende normer og standarder.
Har du lyst til at vide mere om omfangsdræn og udvendig kælder- og sokkelisolering, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende rådgivning eller et tilbud.

Har du et akut problem med rotter eller afløb?

Ring til os
facebook-square