LL Entreprenørs autoriserede kloakmester står klar

Kloakservice

LL Entreprenør er autoriseret kloakmester, og har flere års erfaring i at udføre kloakopgaver af enhver slags. Det betyder at vi kan hjælpe med hele processen fra fejlfinding og projektering til udførelse og færdigmelding. 

Er det en forsikringssag kan vi også hjælpe med kontakten til forsikringsselskabet.

Er der behov for akut kloakservice ved f.eks. en tilstoppet kloak eller afløb, kan vi kontaktes på telefon 20715275
Ved større projekter kommer vi gerne ud til en uforpligtende snak om, hvordan vi sammen finder den bedste løsning for dig.

Husk at håndværkerfradraget kan bruges til nogle kloakopgaver.

Vi tilbyder...

Kloakspuling

 

Vi har både store og små anlæg til spuling af kloakker.

Er der knap med plads, kommer vi med en lille bil og vores mobile spuler anlæg.

Når vores dygtige chauffører ankommer, vurderes problemets omfang og arbejdet går straks i gang.

LL Entreprenør er aut. Kloakmester. Vi hjælper gerne med at finde frem til varig løsning på evt. problemer med tilstoppet kloakker eller ligende. Vi udfører tv inspektion og giver herefter en umildbar vurdering af skader med mere.

Ved problemer med rotter monterer vi gerne rottespærer, så udefra kommende rotter holdes væk.

Seperatkloakering

 

I mange tilfælde bliver regnvand og spildevand ført gennem samme kloakledning.

Dette medfører, at der ved kraftige skybrud, bliver tilført alt for store mængder regnvand til kloaksystemerne, som derved løber direkte og urenset ud i vores årer, fjorde og havet omkring os.

Med seperatkloakering sikrer vi, at spildevand og regnvand bliver ledt ud i separate kloakledninger,

eller at regnvandet bliver ført i nedsivningsanlæg.

Dette er til fordel for vandmiljøet og den generelle sundhed.

 

Vi er ved LL Entreprenør behjælpelig med såvel rådgivning og vejledning, samt udførelse af arbejdet i forbindelse med seperatkloakering.

Kontakt os gerne for et uforpligtende besøg.

Omfangsdræn

 

Et omfangsdræn er et system, som leder vandet væk fra din bolig.

Dette gøres med en nedgravet drænslange, som fører vandet via en brønd ud til afløbssystemet

Ved etablering af et omfangsdræn, er det vigtigt at tage hensyn til dybde og afstand fra din bolig, samt jordforholdene.

I forbindelse med kældre anbefaler vi, at der udføres udvendig isolering i forbindelse med omfangsdrænet.

LL Entreprenør har stor erfaring med omfangsdræn og udvendig isolering af kælder vægge og sokler. Vi kender til alle foranstaltninger og sikring i forbindelse med udgravning og etablering af omfangsdræn og udvendig isolering af kældervægge og sokler. Derved undgås problemer og skader på husets konstruktion.

Har du lyst til at vide mere om omfangsdræn og udvendig kælder og sokkel isolering, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Rottebekæmpelse

 

LL Entreprenør kan hjælpe dig, med at bekæmpe rotter med vores rottebekæmpelse.

Vi monterer rottespærer, så rotterne holdes ude fra dit kloaksystem.

Derved forebygges skader på kloak og rør, samt mindske forværring af allerede skete skader.

Ved mistanke om rotter, sender vi en rottefænger ud og vi vurderer eventuelle skader i rørledningerne. Rotteskader er ofte en forsikringsskade, derfor hjælper vi dig med forsikringen.

Kontakt os gerne på 20715275 for en uforpligtende snak.

Tv-inspektion

 

Med en grundig og professionel TV-inspektion af din kloak, er det muligt at lokalisere evt. skader på dit kloaksystem. LL Entreprenør kan udføre inspektionen og finder vi skader, rådgiver vi gerne om forskellige løsningsmuligheder.

Vi er autoriseret kloakmester med stor erfaring i udbedring af skader i kloakker.

Højvandslukker

 

Når du har fået installeret en højvandlukker, er du godt sikret mod opstigende kloakvand i gulvafløb og toilet.

En højvandslukker installeres typisk i en eksisterende brønd, og virker derved i hele huset.

Du skal være opmærksom på, at en højvandslukker skal efterses af en aut. Kloakmester 1 gang årligt. Vi laver gerne faste aftaler på dette eftersyn.

Har du et akut problem med rotter eller afløb?
Ring til os
Kontakt
LL Transport og
Entreprenør ApS
Kjeld Hedegård Nielsen
Tlf: 20 71 52 75
E-Mail: kjeld@ll-transport.dkCookie- og privatlivspolitik
Døgnvagt

Ring på tlf.: 20 71 52 75

Har du brug for akut hjælp?

Vi kan kontaktes hele døgnet!

Følg os på Facebook
LL Entreprenør
Kontakt os
Kjeld Hedegård Nielsen
Telefon: 20715275E-Mail: kjeld@ll-transport.dk

Har du en klage?

Kontakt her:
Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106


info@byggerietsankenaevn.dk
www.byggerietsankenaevn.dk

phone-handsetcross